Beste BI-er: “Stop er toch mee!”

Café Cineville: Dead Poets Society. http://cineville.nl/films/dead-poets-society BI consultancy-vaardigheden.

Ter voorbereiding op de Opleiding-BI die ik vorige week heb gegeven, kwam ik een artikel tegen waarin Andreas Wiegend, voormalig Chief Sceintist bij Amazon, aangaf dat de hoeveelheid data elke 1,5 jaar zich verdubbelt. Hij deed deze uitspraak tijdens de PICNIC-workshops in 2010 en berekende dat de hoeveelheid data in 2020 ruim 100x zal zijn toegenomen ten opzichte van 2010. Hij stelt daarmee terecht de vraag: “Maar wat doen we in 2020 met deze data?”
Ik had dit artikel al eerder gelezen. Ook toen vroeg ik mijzelf af wat de rol van de BI-er hierbij zou moeten zijn.

Big Data en Internet of Things vragen om betere BI consultancy-vaardigheden.
Big Data en Internet of Things vragen om betere BI consultancy-vaardigheden.

De laatste tijd komen steeds vaker artikelen voorbij, die de Internet of Things (IoT) tijdperk aankondigen. We zitten daarmee nog wel in de eerste stadia van de vermaarde Nolan curve, maar ze gaat wel een vlucht nemen. In IoT worden klassieke netwerken geïntegreerd met objecten. Voorbeelden hiervan zijn nu al te vinden in de domotica hoek en ook bij de overname van Nest thermostaten door Google. En dit is nog maar het begin. Het behoeft weinig uitleg dat al deze nieuwe communicatie vormen op hun beurt exponentieel veel nieuwe data oplevert.

Maar is de winkel wel op orde om met die gegevens aan de slag te gaan? Om de performance van de organisatie te verbeteren en te sturen op zuivere  KPI’s is een goede en betrouwbare data governance onontbeerlijk. En met name daar schuilt het probleem. Bij veel organisaties waar ik kom, wordt data governanance onderschat en laat het te wensen over. Met name de rol van Data Trustee, de proces eigenaar, wordt vaak niet begrepen en, mede daarom, verkeerd ingevuld. De weg naar goed en eenduidig gebruik van data binnen de organisatie lijkt daarmee afgesloten.

En wat doen wij als BI-ers? Wij modderen door. Wij polderen totdat we een ons wegen en blijven leveren aan onverzadigde informatie fetisjisten binnen organisaties. Aangemoedigd door de toolleveranciers die hiervoor steeds toegankelijkere toolsets aanbieden voor het ontsluiten en het integreren van data, het analyseren van de informatie en het publiceren ervan. Zo kan een beetje Excel gebruiker tegenwoordig in Power Pivot zijn of haar eigen modellen met elkaar integreren.

BI-consultancyvaardigheden

Beste BI-er, steeds meer raak ik er van overtuigd dat we hiermee moeten stoppen. Stop met het doelloos rapporteren en leveren van informatie. Realiseer dat als de data governance niet op orde is in een organisatie, er simpelweg niet goed gerapporteerd kan worden. De performance van de organisatie zal niet verbeteren. In plaats daarvan moeten we meer luisteren. Luisteren, luisteren, luisteren…! Luister naar wat écht nodig is om een organisatie te besturen. Wees daarbij als BI-er, inhoudelijk kritisch over wat men aan informatie verlangt, wat men erover zegt en wat men er van vindt. Sterker nog: het is je taak, het is je rol! Breng daarbij focus aan en laat de rest vooral zitten. Doe er niet aan mee, trap er niet in… Werk aan je BI-consultancyvaardigheden en BI-adviesvaardigheden! Of zoals Robin Williams zei in Dead Poets Society: “Dare to strike out and find new ground…”